Skip to Content

Finns det någon hjälp med finansiering av hörapparat eller tekniska hjälpmedel?

Ja i vissa fall om behov finns i ditt dagliga arbete kan man ansöka om arbetstekniska hjälpmedel via Försäkringskassan alternativt Arbetsförmedlingen. Därefter behandlas alla ärenden individuellt och vi kan bistå med hjälp för din ansökan.