Skip to Content

Hur lång tid tar det att testa hörseln?

Cirka en timme, vilket inkluderar ton + taltest samt obehag för toner, ett s.k audiogram. Detta visar hur just din hörsel är och vi informerar dig om resultatet. Vi gör en bedömning  av dina behov och du får själv berätta vad du upplever för problem med din hörsel.