Skip to Content

Jag har problem att höra på möten på arbetet, kan man få hjälp med detta?

Ja det finns flera olika lösningar på ditt problem. Vi går tillsammans igenom just dina specifika behov så att du kan få så bra hjälp som möjligt.