Skip to Content

Måste man ha remiss för att besöka LinnéHörsel?

Nej det är inte nödvändigt men vi kan i vår tur remittera direkt till specialistmottagning i de fall det är nödvändigt.