Skip to Content

Bellman & Symfon - Domino

Domino kommer att hjälpa dig att höra bättre i störande miljöer där hörapparaten inte alltid räcker till. Den lyfter fram orden så att du kan höra dem klart och tydligt.

Använd den till exempel vid affärsmöten, när du äter ute med vänner eller för att höra en föreläsare på avstånd.